Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Plakitsi, Katerina

  • Τόμ. 2016, Αρ. 59-60 (2016) - Άρθρα
    Οι εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή υπό το πρίσμα της θεωρίας της Δραστηριότητας
    Περίληψη
  • Τόμ. 2017, Αρ. 64-65 (2017) - Άρθρα
    Η Φύση της Επιστήμης στο Γυμνάσιο: Η περίπτωση της Ελλάδας
    Περίληψη


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166