Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bazzul, Jesse, Ελλάδα

  • Τόμ. 2012, Αρ. 40-41 (2012) - Άρθρα
    Οι έννοιες του λόγου και της υποκειμενικότητας στη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων φυσικών επιστημών: Μια προσέγγιση με βάση το έργο του Michel Foucault
    Περίληψη  PDF


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166