Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γονιτσιώτη, Χαρούλα, Ελλάδα

  • Τόμ. 2008, Αρ. 26 (2008) - Άρθρα
    Η κατανόηση και οι δυσκολίες ανάγνωσης οπτικών αναπαραστάσεων από παιδιά του δημοτικού: το φαινόμενο του θερμοκηπίου
    Περίληψη


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166