Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαχαλή, Θεοδώρα

  • Τόμ. 2018, Αρ. 68-69 (2018) - Άρθρα
    Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Αίθουσα Οδοντιατρικής Σχολής του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: θεωρητικές και μεθοδολογικές παράμετροι
    Περίληψη  PDF


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166