Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γουργιώτου, Ευθυμία

  • Τόμ. 2018, Αρ. 66-67 (2018) - Άρθρα
    Διδακτικές πρακτικές μελλοντικών νηπιαγωγών για έννοιες των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας: μια μελέτη περιπτώσεων
    Περίληψη  PDF


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166