Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαβαλάς, Γιάννης, Ελλάδα

  • Τόμ. 2019, Αρ. 72-73 (2019) - Άρθρα
    Η Επίδραση της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας στα Αισθήματα των Μαθητών για την Ομαδική Εργασία κατά το Μάθημα της Βιολογίας Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
    Περίληψη  PDF


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166