Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γούσιας, Βασίλης, Ελλάδα

  • Τόμ. 2014, Αρ. 48-49 (2014) - Άρθρα
    Οι Εικονικές Περιηγήσεις των Μουσείων ως Εργαλείο Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο. Μια πιλοτική εφαρμογή με θέμα «Το Διάστημα»
    Περίληψη  PDF


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166