Τόμ. 2019, Αρ. 72-73 (2019)

Εκδοτικό Σημείωμα

AΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Στο παρόν τεύχος προκρίθηκαν να δημοσιευτούν πέντε νέα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία και ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να συμβάλλουν στο διάλογο σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη άρθρα όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

Στο πρώτο άρθρο οι συγγραφείς διερευνούν την επίδραση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στα αισθήματα των μαθητών για την ομαδική εργασία, κατά το μάθημα της Βιολογίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η εμπειρία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας βελτίωσε την προτίμηση των μαθητών για την ομαδική εργασία, χωρίς παράλληλα να αναφερθούν δυσκολίες προσαρμογής στην ομαδική εργασία. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία προκάλεσε αύξηση της προτίμησης των μαθητών στην ατομική εργασία με παράλληλη αύξηση της δυσκολίας προσαρμογής στην ομαδική εργασία και δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στα αισθήματα για την ομαδική εργασία.

Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάζεται η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων στην διδακτική της Φυσικής, τα οποία σχετίζονται με την κατανόηση και διαχείριση των γραφικών παραστάσεων. Αρχικά διερευνήθηκε η φύση των μαθησιακών αυτών προβλημάτων και οι αρχές με τις οποίες ένα εκπαιδευτικό λογισμικό αντιμετωπίζει μαθησιακά προβλήματα, στηριζόμενο στις θεωρίες μάθησης του εποικοδομισμού. Το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία της Φυσικής σε μια σχολική τάξη και η ευχρηστία του αξιολογήθηκε από τους μαθητές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι η ευχρηστία του συστήματος είναι «καλώς αποδεκτή».

Στο τρίτο άρθρο παρουσιάζεται ένα μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης ομοτέχνων, το Πρωτόκολλο παρατήρησης και καταγραφής μιας σχεδιασμένης δραστηριότητας, που χρησιμοποιήθηκε από προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων για την αξιολόγηση των συμφοιτητών/τριών τους στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης στις Φυσικές Επιστήμες. Τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν το ότι μέσα από την εναλλαγή των ρόλων παρατηρητή – διδάσκοντα, διευκολύνεται κατά πολύ η διερεύνηση ουσιαστικότερων στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και η αυτενδοσκόπηση των συμμετεχόντων. Μέσα από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεών των φοιτητών/τριών, ανιχνεύονται οι απόψεις τους ως προς την εφαρμογή, την αξία και την προσφορά της αξιολόγησης ομοτέχνων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Το επόμενο άρθρο αφορά στην ελληνική συμμετοχή σε διεθνή έρευνα αποτίμησης των γνώσεων των μαθητών της 12ης τάξης (Γ΄ Λυκείου) για τα χαρακτηριστικά της Επιστημονικής Διερεύνησης. Η έρευνα έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2017 και συμμετείχαν σε αυτήν 35 χώρες από όλες τις ηπείρους. Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο VASI, το οποίο περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις που ελέγχουν τα 8 χαρακτηριστικά της Επιστημονικής Διερεύνησης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που δεν μπορούν να γενικευτούν για το συνολικό μαθητικό πληθυσμό της χώρας, δείχνουν ότι οι μαθητές μας βρίσκονται κοντά ή/και πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ανάλογα με την ερώτηση. Μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης, για την εξέλιξη δραστηριοτήτων διερεύνησης στην τάξη, με στόχο και τη γνώση των χαρακτηριστικών της Επιστημονικής Διερεύνησης.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που προτείνει το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της θεωρίας της Δραστηριότητας (Cultural Historical Activity Theory-CHAT) για το σχεδιασμό και την ανάλυση δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συνδέθηκε με την Ιστορία της Επιστήμης. Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε το λογισμικό ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων QDA nvivo 9. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η Ιστορία της Επιστήμης μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο για την προσέγγιση εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Η σύνδεση των εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την Ιστορία της Επιστήμης και τα πρόσωπα που τη διαμόρφωσαν συντελεί στη δημιουργία μιας βάσης τόσο για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης όσο και της σύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία.

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF
Περιοδικό SERP
 
Εκδοτικό Σημείωμα PDF
Περιοδικό SERP
 
Νέα & Ανακοινώσεις PDF
Περιοδικό SERP
 
Η Επίδραση της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας στα Αισθήματα των Μαθητών για την Ομαδική Εργασία κατά το Μάθημα της Βιολογίας Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου PDF
Γιάννης Γαβαλάς, Λεμονιά Δαργινίδου
 
Εκπαιδευτικό Πληροφοριακό Σύστημα γραφικών παραστάσεων Φυσικής. Δημιουργία, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση. PDF
Βασίλειος Κουκούδης
 
Η Aξιολόγηση Oμοτέχνων σε Φοιτητές Προσχολικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης στις Φυσικές Επιστήμες PDF
Ελένη Δώνη, Κατερίνα Πλακίτση
 
Τα αποτελέσματα Ελλήνων μαθητών της Γ΄ Λυκείου σε διεθνή έρευνα για τη γνώση των χαρακτηριστικών της Επιστημονικής Διερεύνησης PDF
Άννα Κουμαρά, Κατερίνα Πλακίτση
 
Η Ιστορία της Επιστήμης στο Νηπιαγωγείο: Μια ερευνητική προσέγγιση PDF
Ελένη Κολοκούρη, Χαρίκλεια Θεοδωράκη


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166