Τόμ. 2010, Αρ. 32-33 (2010)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ σελ. 1
 
Το σημείωμα της σύνταξης… PDF
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ σελ. 3-4
 
Ενημερωτικά … PDF
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ σελ. 5-6
 
Οι αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διαπιστώσεις και προοπτικές. PDF
Αναστασία Δημητρίου σελ. 7-28
 
Σχέσεις συγκινησιακών παραγόντων, Στρατηγικών αυτό-ρυθμιζόμενης μάθησης, και επίδοσης στη Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών PDF PDF
Γεωργία Παπαντωνίου, Δέσποινα Μωραϊτου, Μαρία Καλδρυμίδου, Κατερίνα Πλακίτση, Δήμητρα Φιλιππίδου, Έφη Κατσαδήμα σελ. 29-48
 
Σχεδιασμός ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία της έννοιας της σφαιρικότητας της Γης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας PDF
Μαρία Καμπεζά, Αγγελική Βελλοπούλου σελ. 49-57
 
Περπατώ- περπατώ στο Μουσείο… Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου PDF
Φανή Τριπολιτσιώτου σελ. 58-64
 
Δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών: Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο «Περιβάλλον - Η προστασία του δάσους» PDF
Νικόλαος Κολιός, Κατερίνα Πλακίτση, Πολυξένη Παγγέ, Μαρία Καλδρυμίδου, Ειρήνη Σπυράτου, Βάια Μανώλη, Παναγιώτης Ραπανάκης σελ. 65-73
 
The Art of Re-presentation and its Catalytic Role in the Consolidation of the Science of Physics for the Animator and the Child: Brecht’s The Life of Galilaios. PDF
Katerina Karamitrou σελ. 74-79
 
Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες με στόχο τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών ως κοινωνικά ενεργών διανοούμενων PDF
Απόστολος Καρύδας σελ. 80-86


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166