Τόμ. 2022, Αρ. 82-83

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis.

Στο πρώτο άρθρο, στην αγγλική αρθρογραφία, η έρευνα που παρουσιάζεται επικεντρώνεται στο Εργαστήριο Αλλαγής (CL) και στον πιθανό αντίκτυπό του στην αναφερόμενη κατανάλωση μαριχουάνας από εφήβους γυμνασίου στο πλαίσιο της πρόσφατης νομιμοποίησης στον Καναδά το 2018. Οι ερευνητές περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μαθητές γυμνασίου, καθηγητές φυσικών επιστημών, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, κοινωνικοί λειτουργοί και ένας γιατρός αντιμετωπίζουν το ζήτημα της νομιμοποίησης της μαριχουάνας με τη συνδιαμόρφωση δραστηριοτήτων στην τάξη για την καλύτερη ενημέρωση στη λήψη αποφάσεων.

Επίσης και το δεύτερο άρθρο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα αποκαλύπτει τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης, παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη ευκαιριών βιωματικής εκπαίδευσης με την εφαρμογή της υπαίθριας παιδαγωγικής στο δασικό νηπιαγωγείο..

Στο τρίτο άρθρο με την εργασία της ερευνήτρια υποστηρίζει τη δυνατότητα εντοπισμού συνδέσεων με τις φυσικές επιστήμες σε μουσεία γενικού ενδιαφέροντος. Μέσα από τις μαρτυρίες των εκθεμάτων εντοπίζονται κι ανιχνεύονται οι γέφυρες που ενώνουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό με τις φυσικές επιστήμες. Υποστηρίζει ότι το πλαίσιο σχεδιασμού SciEPIΜGI μπορεί να συγκεράσει τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης, του πεδίου των Φυσικών Επιστημών καθώς και της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας της Δραστηριότητας.

Στο τέταρτο άρθρο η έρευνα αφορά τις επιστημολογικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις των καθηγητών φυσικής που διδάσκουν θερμοδυναμική στην Ομάδα Θετικών Σπουδών στη Β’ Λυκείου. Οι αντιλήψεις αυτές εξετάζονται ως μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος (webinars). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ερευνήθηκαν πριν την επιμόρφωση, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και μετά το τέλος της επιμόρφωσης.

Στο πέμπτο άρθρο παρουσιάζεται η διερεύνηση των αντιλήψεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχετικά με έννοιες που αφορούν στα υλικά και στην διαχείρισή τους. Ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου.

 

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ελένη Κολοκούρη

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF
Περιοδικό SERP 1-3
 
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ PDF
Περιοδικό SERP 4-5
 
ΝΕΑ PDF
Περιοδικό SERP 6-7
 
Addressing a controversial socioscientific issue at High School: preparing a Change Laborator
Sylvie Barma, Rolland Deslandes, Samantha Voyer, Alaxander Cooper 8-18
 
Experiential Education by applying outdoor pedagogy in the forest Kindergarten: Opinion of Educators
R. Braslauskiene, R. Vismantienė, A. Norvilienė 19-36
 
Γέφυρες μεταξύ θεμάτων Φυσικών Επιστημών και εκθεμάτων Μουσείων γενικού ενδιαφέροντος υπό το πρίσμα της θεωρίας της Δραστηριότητας και το πλαίσιο σχεδιασμού SCIEPIMGI PDF
Αθηνά – Χριστίνα Κορνελάκη, Κατερίνα Πλακίτση 37-65
 
Οι επιστημολογικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις των καθηγητών φυσικής για τη θερμοδυναμική: μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο επιμορφωτικού προγράμματος PDF
Καλλιόπη Μέλη 66-96
 
Αντιλήψεις φοιτητών Προσχολικής Αγωγής σχετικά με έννοιες που αφορούν στα υλικά και τη διαχείρισή τους και οι εμπειρίες τους σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης που εφαρμόζονται στο Ελληνικό Σχολείο PDF
Μαριάνθη Νάστου, Κατερίνα Πλακίτση 97-112


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166