Τόμ. 2019, Αρ. 70-71 (2019)

Εκδοτικό Σημείωμα

AΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Στο παρόν τεύχος προκρίθηκαν να δημοσιευτούν πέντε νέα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία και ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να συμβάλλουν στο διάλογο σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη άρθρα όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

Στο πρώτο άρθρο προτείνεται ένα μοντέλο ερμηνείας ανάδυσης εναλλακτικών ιδεών των μαθητών για έννοιες της Φυσικής, με βάση τον αιτιακό συλλογισμό. Το προτεινόμενο μοντέλο είναι καρπός της εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ανάλυσης δημοσιευμένων συνεντεύξεων μαθητών στις θεματικές περιοχές της Μηχανικής, των Ηλεκτρικών κυκλωμάτων και της Θερμοδυναμικής. Η θεώρηση του προτεινόμενου μοντέλου ως μέσου ερμηνείας αλλά και πρόβλεψης των ιδεών των μαθητών σε προβληματικές καταστάσεις από τον χώρο της Φυσικής μπορεί να αποτελέσει, σύμφωνα με τους συγγραφείς,  σημαντικό εργαλείο για τους ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών αλλά και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάζεται μια μελέτη η οποία αφορά στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης σχετικής με την ενεργειακή προσέγγιση του σύνθετου τεχνολογικού συστήματος του αυτοκινήτου. Η εργασία αναφέρεται στις τρεις συνιστώσες της επιδιωκόμενης σχολικής γνώσης δίδοντας έμφαση στην επιστημονική συνιστώσα, η οποία συνδέεται με την ενεργειακή περιγραφή της κίνησης διαφόρων τύπων αυτοκινήτου. Παρουσιάζεται μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων που έχουν ληφθεί μετά από εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης στην σχολική τάξη, τα οποία αναφέρονται στην παρατηρηθείσα γνωστική πρόοδο των μαθητών και ιδιαίτερα στην οικοδόμηση μιας ημι-ποσοτικής ενεργειακής εξήγησης της λειτουργίας του αυτοκίνητου.

Το τρίτο άρθρο πραγματεύεται τις αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τα φαινόμενα της αστραπής και της βροντής, τα συναισθήματα που προκαλούνται στα παιδιά κατά την εκδήλωση των παραπάνω φαινομένων, τις ιδέες τους σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου της αστραπής αλλά και των μέτρων προστασίας. Η μεθοδολογία που ακολούθησαν οι συγγραφείς για τη συλλογή των δεδομένων ήταν η μελέτη περίπτωσης, η ημι-δομημένη συνέντευξη και το παιδικό ιχνογράφημα.

Στο επόμενο άρθρο οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η διδασκαλία της Βιολογίας μέσα από την υποχρεωτική εκπαίδευση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, στοχεύουν να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στη διδασκαλία της Βιολογίας η χρήση παραδειγμάτων, καθώς αυτά μπορεί να διεγείρουν γνωστικές διαδικασίες που με τη σειρά τους δρουν θετικά στην ενίσχυση της μάθησης. Έτσι, το παράδειγμα μπορεί να καταστεί σημαντικό διδακτικό εργαλείο, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδακτική πρακτική.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που πραγματεύεται μία διδακτική πορεία για την προσέγγιση της πολυδιάστατης έννοιας της πυκνότητας σε μαθητές ηλικίας 12-13 ετών. Οι συγγραφείς υλοποιούν την προσέγγισή τους μικροσκοπικά βάσει της σωματιδιακής φύσης της ύλης και μακροσκοπικά βάσει της σχέσης της έννοιας με την μάζα και τον όγκο, υποστηριζόμενη από την απαραίτητη μαθηματική συλλογιστική. Στα εργαλεία που χρησιμοποιήσαν συμπεριλαμβάνονται αναλογίες για την κατανόηση της πυκνότητας στην μία διάσταση, στις δύο και στον χώρο, μοντέλα της ύλης κατασκευασμένα από μαθητές για την κατανόηση του «αραιού» και «πυκνού», δραματικό παιχνίδι κι απλά πειράματα.

 

 

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF
Περιοδικό SERP
 
Εκδοτικό Σημείωμα PDF
Περιοδικό SERP
 
Νέα & Ανακοινώσεις PDF
Περιοδικό SERP
 
Ένα μοντέλο ερμηνείας ανάδυσης εναλλακτικών ιδεών των μαθητών για έννοιες της Φυσικής PDF
Θεόδωρος Πιερράτος, Παρασκευή Τσακμάκη, Παναγιώτης Κουμαράς
 
Η οικοδόμηση ενεργειακών εννοιών από μαθητές γυμνασίου για το σύνθετο τεχνολογικό σύστημα του αυτοκινήτου PDF
Βασίλειος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Λαβίδας, Δημήτρης Κολιόπουλος
 
«Το έκανε ο μπούπουνας»: αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αστραπή και τη βροντή PDF
Ελένη Κορδέλα, Γεώργιος Αμπατζίδης, Μιχαήλ Καλογιαννάκης
 
Η χρήση του Παραδείγματος, στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση PDF
Παυλίνα Κουτσοκώστα, Ουρανία Τσιτσιλώνη, Παναγιώτης Στασινάκης
 
Διδασκαλία της πολύπλοκης έννοιας της Πυκνότητας σε μαθητές 12 - 13 ετών με παράλληλη μικροσκοπική και μακροσκοπική προσέγγιση PDF
Γαρυφαλλιά Σταυρή, Παναγιώτης Γιαννακουδάκης


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166