Τόμ. 2008, Αρ. 27 (2008)

Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Παναγιώτης Κουμαράς, Φανή Σέρογλου

Περίληψη


Το πρόγραμμα αξιολόγησης PISA και η ελληνική αντίδραση. Γιατί οι μαθητές μας αποτυχαίνουν στο PISA;

 

Ως «λέξη» προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων της φράσης «Program for International Student Assessment», δηλαδή Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών. Είναι μια διεθνής έρευνα αξιολόγησης που γίνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΟΕCD), στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ και ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός χωρών εκτός ΟΟΣΑ οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόμενες χώρες.
Η έρευνα ΡΚΑ επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια (2000, 2003, 2006). Στοχεύει στην καταγραφή των επιδόσεων των 15χρονων μαθητών και μαθητριών των χωρών που συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση κάθε φορά και σε διαφορετικό γνωσιακό πεδίο, περιλαμβάνοντας όμως σε μικρότερη έκταση και τα άλλα δύο. Το 2000 η έμφαση ήταν στο Γραμματισμό στη Γλώσσα, το 2003 στο Γραμματισμό στα Μαθηματικά και το 2006 στο Γραμματισμό στις Φυσικές Επιστήμες.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166