Τόμ. 2008, Αρ. 25 (2008)

Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εισαγωγή των προγραμματιζόμενων από Η.Υ. ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας: το έργο ΤΕRΕCοΡ

Δημήτρης Αλιμήσης

Περίληψη


Η δημοσίευση αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Ευρωπαϊκό σχέδιο εργασίας (Project) Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods - TERECoP, που αφορά στην εισαγωγή και αξιοποίηση των προγραμματιζόμενων ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αναγκαία για το σκοπό αυτό εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166