Τόμ. 2008, Αρ. 25 (2008)

Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Δυνατότητες και όρια της αναγνώρισης των εμποδίων από τους μαθητές

Μιχαήλ Σκουμιός, Βασιλεία Χατζηνικήτα

Περίληψη


Βασικός στόχος της διδακτικής επεξεργασίας ενός εμποδίου αποτελεί η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν τις εκδηλώσεις του εμποδίου. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας αναγνώρισης από τους μαθητές ενός εμποδίου για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα. Για τις ανάγκες της εργασίας συγκροτήθηκε ένα πρόγραμμα διδασκαλιών εστιασμένο στη διδακτική επεξεργασία του συγκεκριμένου εμποδίου και στη συνέχεια υλοποιήθηκε σε μαθητές δημοτικού. Η ανάλυση των διδασκαλιών, των φύλλων εργασίας των μαθητών και των μεταξύ τους διαλόγων καθ' όλη τη διάρκεια των διδασκαλιών, ανέδειξε τη διαφορετικότητα των εξελικτικών «διαδρομών» που ακολούθησαν οι μαθητές σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης του εν λόγω εμποδίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν στοιχεία των διδακτικών καταστάσεων που συνέβαλαν σημαντικά στην αναγνώριση του εμποδίου από τους μαθητές.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναγνώριση εμποδίου, διδακτική επεξεργασία εμποδίου, θερμοκρασία, αίσθηση θερμού/ψυχρού, μαθητές.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166