Τόμ. 2022, Αρ. 82-83

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Addressing a controversial socioscientific issue at High School: preparing a Change Laborator

Sylvie Barma, Rolland Deslandes, Samantha Voyer, Alaxander Cooper

Περίληψη


Αντιμετώπιση ενός αμφιλεγόμενου κοινωνικο-επιστημονικού ζητήματος στο Λύκειο: προετοιμασία ενός Εργαστηρίου αλλαγής στο πλαίσιο της νομιμοποίησης της Μαριχουάνας

ΑΡΘΡΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (για να δείτε το άρθρο επιλέξτε από το μενού το σύμβολο με την αγγλική σημαία)

Περίληψη: Η έρευνα επικεντρώνεται στο Εργαστήριο Αλλαγής (CL) και στον πιθανό αντίκτυπό του στην αναφερόμενη κατανάλωση μαριχουάνας από εφήβους γυμνασίου στο πλαίσιο της πρόσφατης νομιμοποίησης στον Καναδά το 2018. Η προετοιμασία των συνεδριών CL σε δύο λύκεια παρουσιάζεται υπό το ευρύτερο πρίσμα μιας διαδικασίας που προωθεί την ανάπτυξη της δράσης στις σχολικές κοινότητες. Περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο μαθητές γυμνασίου, καθηγητές φυσικών επιστημών, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, κοινωνικοί λειτουργοί και ένας ιατρός θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της νομιμοποίησης της μαριχουάνας με τη συνδιαμόρφωση δραστηριοτήτων στην τάξη για την καλύτερη ενημέρωση στη λήψη αποφάσεων. Η ποικιλία των ενδιαφερομένων που ομαδοποιούνται κατά τη διάρκεια της CL και η φωνή που δίνεται στους εφήβους είναι πρωτότυπες πτυχές που χαρακτηρίζουν το ερευνητικό έργο. Θεωρούμενοι ως εμπειρογνώμονες, οι έφηβοι θεωρούνται βασικοί συμμετέχοντες για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης με τους συνομηλίκους τους. Το CL καθιστά δυνατή την αναγνώριση της συμβολής των μαθητών για την αντιμετώπιση των δικών τους ανησυχιών και την προώθηση της αγωγής υγείας και της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: oργανισμός, εργαστήριο αλλαγής, αγωγή υγείας, επιστημονική εκπαίδευση, έφηβοι

 
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166