Τόμ. 2022, Αρ. 82-83

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Περιοδικό SERP

Περίληψη


Εκδοτικό Σημείωμα

 

 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis.

Στο πρώτο άρθρο, στην αγγλική αρθρογραφία, η έρευνα που παρουσιάζεται επικεντρώνεται στο Εργαστήριο Αλλαγής (CL) και στον πιθανό αντίκτυπό του στην αναφερόμενη κατανάλωση μαριχουάνας από εφήβους γυμνασίου στο πλαίσιο της πρόσφατης νομιμοποίησης στον Καναδά το 2018. Οι ερευνητές περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μαθητές γυμνασίου, καθηγητές φυσικών επιστημών, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, κοινωνικοί λειτουργοί και ένας γιατρός αντιμετωπίζουν το ζήτημα της νομιμοποίησης της μαριχουάνας με τη συνδιαμόρφωση δραστηριοτήτων στην τάξη για την καλύτερη ενημέρωση στη λήψη αποφάσεων. Στην έρευνα συμπεραίνεται ότι το Εργαστήριο Αλλαγής (CL) καθιστά δυνατή την αναγνώριση της συμβολής των μαθητών για την αντιμετώπιση των δικών τους ανησυχιών και την προώθηση της αγωγής υγείας και της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Επίσης και το δεύτερο άρθρο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα αποκαλύπτει τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης, παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη ευκαιριών βιωματικής εκπαίδευσης με την εφαρμογή της υπαίθριας παιδαγωγικής στο δασικό νηπιαγωγείο. Η βιωματική εκπαίδευση, η οποία αντιμετωπίζει ένα άτομο ως σύνολο και δίνει έμφαση στις απεριόριστες δυνατότητες του ατόμου, μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επιτυχία, καθώς καλύπτει και τις τρεις διαστάσεις διδασκαλίας/μάθησης: γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική. Οι ερευνητές παρουσιάζουν μια ποιοτική έρευνα (ημιδομημένη συνέντευξη) με τη συμμετοχή παιδαγωγών, που εργάζονται σε δασικούς παιδικούς σταθμούς. Η ανάλυση περιεχομένου των αποτελεσμάτων της έρευνας αποκάλυψε ότι τα παιδιά στα δασικά νηπιαγωγεία μαθαίνουν και γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους με το να είναι ενεργά και να προσπαθούν, να εξερευνούν, να πειραματίζονται, να δημιουργούν και να λύνουν προβλήματα στην πράξη.

Στο τρίτο άρθρο με την εργασία της ερευνήτρια υποστηρίζει τη δυνατότητα εντοπισμού συνδέσεων με τις φυσικές επιστήμες σε μουσεία γενικού ενδιαφέροντος. Μέσα από τις μαρτυρίες των εκθεμάτων εντοπίζονται κι ανιχνεύονται οι γέφυρες που ενώνουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό με τις φυσικές επιστήμες. Με αυτόν τον τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται για μουσεία γενικού ενδιαφέροντος αποκτούν προστιθέμενη αξία και καθιστούν ολοένα και πιο απαραίτητη τη συνεργασία της τυπικής με την μη τυπική εκπαίδευση. Υποστηρίζει ότι το πλαίσιο σχεδιασμού SciEPIΜGI μπορεί να συγκεράσει τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης, του πεδίου των Φυσικών Επιστημών καθώς και της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας της Δραστηριότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εργασία πεδίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, με τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Νηπιαγωγών, στο πλαίσιο του μαθήματος «Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία». Oι φοιτητές μελέτησαν σε ομάδες τα εκθέματα των συλλογών του μουσείου και αναζήτησαν γέφυρες αυτών με θεματικές από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο.

Στο τέταρτο άρθρο η έρευνα αφορά τις επιστημολογικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις των καθηγητών φυσικής που διδάσκουν θερμοδυναμική στην Ομάδα Θετικών Σπουδών στη Β’ Λυκείου. Οι αντιλήψεις αυτές εξετάζονται ως μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος (webinars). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ερευνήθηκαν πριν την επιμόρφωση, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και μετά το τέλος της επιμόρφωσης. Η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη θερμοδυναμική συνάδουν με την παραδοσιακή αντίληψη του προγράμματος σπουδών, ταυτόχρονα όμως διατηρούν μια κριτική στάση που επιτρέπει την αλλαγή της διδακτικής τους ακολουθίας προς μια εποικοδομητική κατεύθυνση.

Στο πέμπτο άρθρο παρουσιάζεται η διερεύνηση των αντιλήψεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχετικά με έννοιες που αφορούν στα υλικά και στην διαχείρισή τους. Ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Από τα ευρήματα της έρευνας αναδείχτηκαν παρανοήσεις ως προς τις έννοιες που διερευνήθηκαν. Επιπλέον αναδείχτηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στο ποσοστό συμμετεχόντων που εφαρμόζουν πρακτικές ανακύκλωσης στην καθημερινή τους ζωή και στο μέγεθος της πόλης όπου κατοικούν ενώ φάνηκε πως οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε πρακτικές ανακύκλωσης όταν φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο σε μεγαλύτερο ποσοστό από όλα τα άλλα στάδια της μαθητικής τους ζωής.

 

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ελένη Κολοκούρη


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166