Τόμ. 2020, Αρ. 74-75 (2020)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Η επίδραση του φύλου στις αντιλήψεις φοιτητών για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων δικτύων

Λεωνίδας Γαβρίλας, Παναγιώτης Γκόντας, Κωνσταντίνος Κώτσης

Περίληψη


Το ζήτημα της διαφοροποίησης των φύλων έχει απασχολήσει τους ερευνητές και τους οδήγησε στο να πραγματοποιήσουν μελέτες που καλύπτουν πολλούς τομείς ενδιαφέροντος. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που δεν έχουν ερευνηθεί διεξοδικά στον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις διαφορές που υπάρχουν στις γνώσεις μαθητών και φοιτητών σε έννοιες της Φυσικής όπως οι δυνάμεις και ο ηλεκτρισμός. Οι έρευνες όμως που σχετίζονται με ζητήματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι σχετικά λίγες. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου φοιτητών στις αντιλήψεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που προέρχεται από κινητά τηλέφωνα και ασύρματα δίκτυα. Στην έρευνα συμμετείχαν 619 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκ των οποίων οι 198 ήταν άνδρες και οι 421 ήταν γυναίκες. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις αντιλήψεις και τις γνώσεις των δύο φύλων στο ζήτημα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κινητά τηλεφώνα και ασύρματα δίκτυα.

 

Λέξεις κλειδιά: αντιλήψεις, φοιτητές, φύλο, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166