Τόμ. 2020, Αρ. 74-75 (2020)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Η επίδραση του φύλου στις αντιλήψεις των φοιτητών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παναγιώτης Α Γκόντας, Λεωνίδας Γαβρίλας, Κωνσταντίνος Κώτσης

Περίληψη


Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αποτελέσει αντικείμενο πρόσφατων ερευνών με σκοπό την άμεση χρήση τους που αποτελεί την ουσιαστικότερη λύση για το περιβάλλον και ειδικότερα στο ενεργειακό πρόβλημα που εντείνεται με γοργούς ρυθμούς . Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει, την εξάρτηση του φύλου στις αντιλήψεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φυσικής, σε ζητήματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να παρουσιάσει πιθανές εναλλακτικές ιδέες των ερωτηθέντων. Στη μελέτη συμμετείχαν 407 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας, με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ως προς το φύλο των σπουδαστών. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας, ανέδειξαν την εξάρτηση της μεταβλητής του φύλου, ώστε να επιτευχθεί υψηλή επίδοση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καθώς και την σημαντικότητα της στη διαμόρφωση εναλλακτικών ιδεών.

 

Λέξεις κλειδιά: αντιλήψεις, φύλο, εναλλακτικές ιδέες, έννοιες Φυσικής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166