Τόμ. 2020, Αρ. 74-75 (2020)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιοδικό SERP

Περίληψη


AΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Στο παρόν τεύχος προκρίθηκαν να δημοσιευτούν πέντε νέα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία και ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να συμβάλλουν στο διάλογο σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη άρθρα όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

Στο πρώτο άρθρο οι συγγραφείς διερευνούν την εξάρτηση του φύλου στις αντιλήψεις των φοιτητών του ΠΤΔΕ και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ζητήματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παρουσιάζει πιθανές εναλλακτικές ιδέες των ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας, των ερευνητών, ανέδειξαν την εξάρτηση της μεταβλητής του φύλου και την σημαντικότητα της στη διαμόρφωση εναλλακτικών ιδεών. Επίσης οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και της επιλογής της απάντησης στο ερωτηματολόγιο της δειγματοληπτικής έρευνας. Στις περισσότερες ερωτήσεις οι άνδρες σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων, ενώ ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μη στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και στη συμπλήρωση της απάντησης.

Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάζεται η επίδραση μιας διδακτικής παρέμβασης για τα ηλεκτρικά κυκλώματα στη δομή των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Συγκροτήθηκε, από τους ερευνητές, εκπαιδευτικό υλικό για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, βασισμένο στην εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση με τη χρήση πρακτικών των Φυσικών Επιστημών και εφαρμόστηκε σε μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με τους ερευνητές προέκυψε ότι η διδακτική παρέμβαση συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της δομής των επιχειρημάτων των μαθητών.

Το τρίτο άρθρο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός παιδαγωγικού προγράμματος ΦΕ, μέσω της διαμόρφωσης ενός κέντρου ενδιαφέροντος για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους ερευνητές εστίασαν στην εξοικείωση των παιδιών, στο πλαίσιο της παρέμβασης, με έννοιες, εμπειρίες, δεξιότητες, και στάσεις των ΦΕ. Υιοθετήθηκε η ποιοτική μέθοδος με συμπτωματικό/ευκαιριακό δείγμα, ενώ η συλλογή δεδομένων έγινε με συμμετοχική παρατήρηση. Σύμφωνα με τους ερευνητές η διαμόρφωση και η αξιοποίηση ενός κέντρου ενδιαφέροντας ΦΕ μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας εμπειριών και επιστημονικών δεξιοτήτων παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Το επόμενο άρθρο αφορά τα νοητικά μοντέλα για το άτομο και τις απεικονίσεις ατόμων από μαθητές Στ’ τάξης Δημοτικού, πριν και μετά τη διδασκαλία στοιχειώδους μη ντετερμινιστικού μοντέλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν τα άτομα χρησιμοποιώντας ένα απλό κβαντομηχανικό μοντέλο, και συσχετίζουν την πιθανότητα με κάτι που μπορεί να γίνει αλλά δεν είναι σίγουρο και αναφέρουν ότι μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν τα ηλεκτρόνια είναι κοντά στον πυρήνα ή στα πιο πυκνά σημεία του νέφους. Η ερευνήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πρώτο στοιχειώδες μη ντετερμινιστικό ατομικό μοντέλο που μπορούν να διδαχθούν οι μαθητές, μπορεί να βασίζεται στο άτομο του υδρογόνου στο οποίο διατηρούνται οι σωματιδιακές όψεις και δεν προσδιορίζονται όρια/τροχιές και εισάγει την πιθανότητα εντοπισμού, ενώ η πυκνότητα φορτίου μπορεί να εισαχθεί σε επόμενο βήμα.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που διερευνά την επίδραση του φύλου φοιτητών στις αντιλήψεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που προέρχεται από κινητά τηλέφωνα και ασύρματα δίκτυα. Στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν στα αποτελέσματα της έρευνάς τους ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις αντιλήψεις και τις γνώσεις των δύο φύλων στο ζήτημα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κινητά τηλεφώνα και ασύρματα δίκτυα.

 

 

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη

 Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166