Τόμ. 2007, Αρ. 23 (2007)

Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Στόχοι και πλαίσιο εξέλιξης

Μαρία Σωτηράκου

Περίληψη


Οι έννοιες εκπαίδευση και το περιβάλλον πάντα διακρίνονταν για την αμφίδρομη σχέση τους-ωστόσο δεν ήταν παρά στις μέρες μας που -στο πΛαίσιο του προβληματισμού και της αγωνίας για την παγκόσμια οικολογική κρίση - οι δύο όροι συναντήθηκαν και εκφράστηκαν μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166