Τόμ. 2018, Αρ. 66-67 (2018)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιοδικό SERP

Περίληψη


 

 

Εκδοτικό Σημείωμα

 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Το παρόν τεύχος φιλοξενεί έξι νέα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης και έμπνευσης. Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη άρθρα όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται μια έρευνα καταγραφής της στάσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Β'θμιας Εκπ/σης σχετικά με την ένταξη του Mobile Learning στην τυπική εκπαίδευση και διερευνά καταρχήν τις στάσεις των συναδέλφων που διδάσκουν σε σχολεία της Καβάλας. Η καταγραφή αυτή μπορεί να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην μελέτη, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και να καλύψει το υπάρχων κενό στον τομέα της διερεύνησης των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών

Το δεύτερο άρθρο περιγράφει αντιλήψεις των μαθητών για την φύση των επιστημονικών μοντέλων και την λειτουργία τους. Παρουσιάζονται τα κριτήρια για τα καλά επιστημονικά μοντέλα, που αναπτύσσουν οι μαθητές βάσει των αντιλήψεών τους. Εξετάζει την ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών στρατηγικών διδασκαλίας με χρήση οπτικοποιημένων μοντέλων κι αυθεντικών πρακτικών μοντελοποίησης, που θα εξελίξουν επιστημολογικά τις αντιλήψεις των μαθητών για τα επιστημονικά μοντέλα, την φύση τους, τον επεξηγηματικό και προβλεπτικό ρόλο τους στην διερευνητική εκπαιδευτική διαδικασία.

Το τρίτο άρθρο πραγματεύεται έννοιες της Γενετικής καθώς και τεχνολογίες που συνδέονται με αυτή και είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Παρουσιάζει την αναγκαιότητα της εξοικείωσης του πληθυσμού με τους όρους αυτού του κλάδου της Βιολογίας, καθώς οι εφαρμογές του άπτονται πολλών και διαφορετικών θεμάτων τόσο ιατρικών όσο και ηθικών. Ο συγγραφέας προσφέρει μια διδακτική μέθοδο για να κάνει εύκολη για τους μαθητές την μετάβαση από το μικροσκοπικό (γονότυπος) στο μακροσκοπικό (φαινότυπος) επίπεδο της ζωής χρησιμοποιώντας ομαδικές δραστηριότητες στην σχολική τάξη μέσω του Επιστημονικού Αλφαβητισμού.

Στο τέταρτο άρθρο παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του ιού HIV με τη βοήθεια τρισδιάστατων animations σε χρόνο και συνθήκες πραγματικής τάξης σε μαθητές Λυκείου στη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής στην τάξη έδειξαν ότι επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και αίρονται παρανοήσεις που οφείλονται σε προηγούμενη γνώση των μαθητών σχετικά με τον ιό και την ασθένεια του AIDS. Η χρήση των animations μπορεί να είναι αποτελεσματική για τη διδασκαλία πολυσύνθετων εννοιών που πραγματοποιούνται από το μοριακό επίπεδο ως το επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού.

Το επόμενο άρθρο αποσκοπεί, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου, να διερευνήσει και να συγκρίνει τη διαδικασία προσέγγισης εννοιών των Φυσικών επιστημών με τη χρήση της μεθόδου project. Η παρατήρηση, οι αναστοχαστικές συνεδρίες και η ανάλυση των portfolio των υποψήφιων εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υιοθετούν ποικίλες διδακτικές πρακτικές στην εκπαιδευτική τους παρέμβαση οι οποίες επιβεβαιώνουν την προσέγγιση των σχεδίων εργασίας ως θεμελιώδους παιδαγωγικού μεγέθους στη προσέγγιση εννοιών των Φυσικών επιστημών.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που πραγματεύεται μέσα από μια μελέτη περίπτωσης τις συγκρούσεις στο σχολικό χώρο. Αναλύεται ο ρόλος που καλείται να παίξει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο των διοικητικών του καθηκόντων και εστιάζεται στις παραμέτρους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο του μαθητικού όσο και του εκπαιδευτικού.

 

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη

 


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166