Τόμ. 2017, Αρ. 64-65 (2017)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιοδικό SERP

Περίληψη


Εκδοτικό Σημείωμα

 

AΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών:Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Το παρόν τεύχος φιλοξενεί έξι νέα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης και έμπνευσης. Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη άρθρα όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

 Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά τη συνεργατική μέθοδο Jigsaw για την περίοδο 1972-2016. Μελετώνται 39 εργασίες με σκοπό να καταγραφεί τόσο το εύρος εφαρμογής της μεθόδου Jigsaw όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματά της. Τα ευρήματα της επισκόπησης αναδεικνύουν την πολυδιάστατη χρησιμότητα της μεθόδου, η οποία εκτός από τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητευομένων, περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ικανοποίηση βασικών ψυχολογικών αναγκών και την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες.

 Το δεύτερο άρθρο περιγράφει την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης σύγχρονων συσκευών τύπου smartphone στη διδακτική διαδικασία μελέτης μηχανικών και ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων από μαθητές γυμνασίου. Μέσω της έρευνας που παρουσιάζεται στο άρθρο, προκύπτουν ενδιαφέρονται συμπεράσματα για τη διδακτική αξιοποίηση των συσκευών αυτών στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών, σε μία κατεύθυνση συνεργατικής μάθησης και σύνδεσης της γνώσης με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

 Το τρίτο άρθρο πραγματεύεται τις συνηθέστερες θεωρητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη φυσική καθώς και τη σημασία τους στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών της φυσικής. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιεύσεων από την ιστορία των επιστημών, τη φιλοσοφία των επιστημών, τις γνωσιακές επιστήμες και τη διδακτική των φυσικών επιστημών που σχετίζονται με τις θεωρητικές πρακτικές. Μέσω της ανασκόπησης αυτής μελετάται η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των πρακτικών αυτών στην ιστορική ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αυτές παράγουν.

 Στο τέταρτο άρθρο παρουσιάζεται ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, το οποίο εστιάζει σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση του νερού. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συμμετοχικών διαδικασιών, πειραματισμού και τεχνικών θεάτρου, με στόχο να προτείνει νέες διδακτικές μεθόδους και εργαλεία στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. Η εργασία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή και αξιολόγηση της επιμορφωτικής δράσης, προσφέροντας συγχρόνως χρήσιμα συμπεράσματα για την ενεργοποίηση και δράση των πολιτών απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

 Το επόμενο άρθρο μελετά τη σημασία εκτέλεσης πραγματικών και εικονικών πειραμάτων στην επίτευξη της εννοιολογικής κατανόησης κατά τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών. Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών έχει συνδεθεί άρρηκτα με την πειραματική δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά πειράματα με πραγματικά αντικείμενα, είτε εικονικά πειράματα μέσω προσομοιώσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσω μιας ενδελεχούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης ερευνών, εντοπίζονται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πραγματικών και εικονικών πειραμάτων και παράλληλα εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την αξιοποίηση τους στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

 Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα ξενόγλωσσο άρθρο που πραγματεύεται τη διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών στα αντικείμενα της Φυσικής και της Χημείας στο γυμνάσιο. Η εργασία περιλαμβάνει τη μελέτη και ανάλυση των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων σε καθηγητές φυσικών επιστημών, σχολικούς συμβούλους και φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση των φυσικών επιστημών.

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία ΝάννηΠλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166