Τόμ. 2017, Αρ. 62-63 (2017)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Δόμηση γνώσης φυσικοχημικών φαινομένων και των υπομικροσκοπικών ερμηνειών τους, με συνεργατική αλληλεπίδραση

Παρασκευή Νταλαούτη, Γεώργιος Τσαπαρλής

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία διερευνούμε πώς η συζήτηση και η αλληλεπίδραση σε ομάδες συνομηλίκων βελτιώνει την κατανόηση φυσικοχημικών φαινομένων και των ερμηνειών τους. Οι μαθητές, αφού διδαχθούν με ένα στοιχειώδες σωματιδιακό μοντέλο (που περιλαμβάνει διάταξη, κίνηση και αναδιάταξη των σωματιδίων, δεσμούς μεταξύ των σωματιδίων και την έννοια του μορίου ως της δομικής μονάδας των ουσιών), καλούνται να περιγράψουν  και να ερμηνεύσουν φαινόμενα σχετικά με τη διάλυση και την  αλλαγή κατάστασης, αφού πρώτα συζητήσουν σε μικρές ομάδες συνομηλίκων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι  η συζήτηση του σωματιδιακού μοντέλου βοήθησε τους μαθητές και των δύο φύλων να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με τρόπο συνεπή με τον επιστημονικό. Μετά τη συζήτηση αυξήθηκαν οι αποδεκτές απαντήσεις που περιλάμβαναν σωματίδια ενώ μειώθηκαν οι απαντήσεις ποδυ περιλάμβαναν ερμηνεία φαινομένων διατυπωμένων κυρίως σε μακροσκοπικό πλαίσιο και οι εναλλακτικές απαντήσεις Ωστόσο, η επίλυση προβλήματος από την ομάδα δεν καταλήγει στην κατάκτηση γνώσης από όλα τα μέλη της. Καταλήγουμε ότι οι μαθητές που δουλεύουν συνεργατικά αναπτύσσουν επιστημονικά ορθές έννοιες από ό, τι αυτοί που δουλεύουν μόνοι τους και επιπλέον ξεπερνούν εναλλακτικές απόψεις. Προτείνουμε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε συζητήσεις και διαλόγους σε ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκμάθησης των φυσικών επιστημών.

 

Λέξεις κλειδιά: συνεργατική αλληλεπίδραση, ομάδες συνομηλίκων, μακροσκοπικό πλαίσιο σωματιδιακή δομή, υπομικροσκοπικό πλαίσιο, εναλλακτικές αντιλήψεις, εξήγηση, φύλο, συνέπεια.Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166