Αρ. 61 (2017)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Issue Supplement 2: Good practices in science education

Issue Supplement 2: Good practices in science education

Περίληψη


Το δεύτερο ένθετο του αφιερώματος EPOQUE–Best Practices in/for social-economical and environmental Sustainability περιλαμβάνει δυο ακόμη ενδιαφέροντα άρθρα όπου αποτυπώνονται καλές πρακτικές στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες για την αειφορία. Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με την εκπαίδευση για την αειφορία και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, εστιάζει στις διαστάσεις της αειφορίας (περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές) οι οποίες σχετίζονται με το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών του Bangladesh. Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάζεται μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την προσχολική εκπαίδευση στη θεματική των παραδοσιακών οικισμών. Η συγκεκριμένη πρόταση, μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. στοχεύει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.

 

1. Deroyannis, D., Fotakis , M., Giannoula, K., Gkotzos, D., Goutas, T., Roumeliotou, K. (2017). Send my Friend to School: Mission Bangladesh – the right to education through the prism of sustainability.

 

2. Νικολάου, Μ., Αναγνωστόπουλος, Ε., Θεοδωρίδη, Θ. (2017). Πολιτισμική και περιβαλλοντική συνειδητοποίηση. Μελέτη Περίπτωσης: «Παραδοσιακοί Οικισμοί στη Θεσπρωτία. Διδακτική προσέγγιση για την προσχολική εκπαίδευση».


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166