Αρ. 61 (2017)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Issue Supplement 1: Art in science

Issue Supplement 1: Art in science SERP

Περίληψη


Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότερο, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα σύνδεσης των επιστημών με τις τέχνες. Στην κατεύθυνση αυτή, πολύ πρόσφατα εμφανίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία ο όρος STEAM. Ο όρος STEΑM αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση της εκπαίδευσης που ενσωματώνει ως βασικές συνιστώσες της την επιστήμη (S), την τεχνολογία (T), τη μηχανική (E), την Τέχνη (Α) και τα μαθηματικά (M). Η γενικότερη ιδέα της σύγχρονης αντίληψης του STEΑM έχει τις ρίζες της στην Προσωκρατική Φιλοσοφική σκέψη, όπου η γνώση δεν περιχαρακωνόταν σε τομείς, αλλά αποτελούσε συνισταμένη των τομέων αυτών μέσα από την διαρκή αλληλεπίδρασή τους. Στο πλαίσιο αυτό φιλοξενούμε στο παρόν ένθετο του αφιερώματος EPOQUE–Best Practices in/for social-economical and environmental Sustainability, δυο αξιόλογα άρθρα ακαδημαϊκών, όπου παρουσιάζεται η σύνδεση των τεχνών με την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.

 

1. Karamitrou, K. (2017). Ancient Greek Myths and Performing Drama as a Diorama of Sociopolitical Values, as the Enchanting Passage towards a Spectrum of the Primordial Image of Imperishable Life, towards a Higher Level of Social and Environmental Awareness in Education.

 

2. Raptis, T. (2017). Approaching the Environment as Sound in Music Education.

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166