Αρ. 58 (2016)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Developing the @MINDSET Conflict Prevention Programme in Schools

Bobbie Fletcher, Barbara Emadi-Coffin, Janet Hetherington

Περίληψη


To Πρόγραμμα @MINDSET ως Εργαλείο Πρόληψης Συγκρούσεων στα Σχολεία

 

Bobbie Fletcher, Barbara Emadi-Coffin, Janet Hetherington

 

Περίληψη: Η παρούσα έρευνα εξετάζει ζητήματα σύγκρουσης στα σχολεία χρησιμοποιώντας ένα σύστημα προσεγγίσεων βασισμένο στo μοντέλο Εισαγωγή-Διαδικασία-Απόδοση των Hackman and Morris (1975) και στην αντίληψη πολλαπλών επιπέδων του Granovetter (1973) για το μάκρο-, μέσο- και μίκρο-επίπεδο της ομάδας. Η ανάλυση αυτή επιδιώκει την αντίληψη του σχολείου ως κοινότητα με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος διαχείρισης της διαφορετικότητας για το έργο @MINDSET του Erasmus+. Το Πρόγραμμα @MINDSET- Πρόληψη των Συγκρούσεων στα Σχολεία είναι βασισμένο στην εκτεταμένη δουλειά των Dunsebury et al (1997) για τα κρίσιμα σημεία πρόληψης των συγκρούσεων στα σχολεία.

 

Λέξεις Κλειδιά: σχολική κοινότητα, αποδοτικότητα της ομάδας, πρόληψη συγκρούσεων, διαχείριση της διαφορετικότητας
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166