Αρ. 58 (2016)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Diversity in the educational environment. Teachers' and pupils' views

Katerina Plakitsi, Athina-Christina Kornelaki, Eftychia Nanni, Anna Zoakou, Fanny Stylianidou, Vasiliki Zagarelou

Περίληψη


Η διαφορετικότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

Katerina Plakitsi, Athina-Christina Kornelaki, Eftychia Nanni, Anna Zoakou, Fanny Stylianidou, Vasiliki Zagarelou

 

 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος @MINDSET και στοχεύει στην ανίχνευση των διαφορετικών τύπων της διαφορετικότητας στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή παρέχει μια εικόνα για το πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορα σχολεία της Ελλάδας κατανοούν και αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα στο σχολικό περιβάλλον. Η ανάλυση αυτή, σε συνδυασμό και με τις αντίστοιχες έρευνες στις άλλες χώρες, παρέχει στους εταίρους του προγράμματος @MINDSET χρήσιμα δεδομένα για την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης στη διαχείρισης της διαφορετικότητας και στην ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης για όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως των διαφορών τους.

 

Λέξεις-κλειδιά: διαφορετικότητα, εκπαιδευτικό σύστημα, εκφοβισμός, κοινωνικές σχέσεις.
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166