Αρ. 58 (2016)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Developing online courses for an environmental portfolio

Theodor Panagiotakopoulos, Achilles Kameas, Ioannis Kalemis

Περίληψη


Αναπτύσσοντας ηλεκτρονικά μαθήματα για ένα περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο

 

Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος, Αχιλλέας Καμέας, Ιωάννης Καλέμης

 

Περίληψη: Οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πολιτικές ατζέντες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας. Το έργο EPOQUE (περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο για ποιότητα στην πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) ανταποκρίνεται στην ανάγκη της κατάρτισης των μελλοντικών επαγγελματιών στον τομέα της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, προτείνοντας ένα περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τέσσερα μαθήματα, τα οποία οδηγούν σε τίτλο ισοδύναμο με MSc. Ένας κύριος στόχος του έργου EPOQUE είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής έκδοσης του χαρτοφυλακίου του για την υποστήριξη μίας διαδικασίας ηλεκτρονικής εκμάθησης. Αυτή η εργασία παρουσιάζει το πλαίσιο ηλεκτρονικής εκμάθησης, που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την κατασκευή των ηλεκτρονικών μαθημάτων EPOQUE και παρουσιάζει τη διάρθρωση του τρίτου ηλεκτρονικού μαθήματος του χαρτοφυλακίου EPOQUE, αναλύοντας το περιεχόμενο και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό του. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στην παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε για να υποστηρίξει τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εκμάθησης και στην περιγραφή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης τόσο του τρίτου ηλεκτρονικού μαθήματος του χαρτοφυλακίου EPOQUE όσο και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EPOQUE. Η ανάδραση που λάβαμε είναι πολύ ενθαρρυντική, ενώ αποκάλυψε αρκετές ευκαιρίες βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά στη λειτουργικότητα και την παρουσίαση του περιεχομένου της πλατφόρμας.

 

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο, ηλεκτρονικά μαθήματα, ηλεκτρονική εκμάθηση
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166