Αρ. 58 (2016)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Bridging environmental education across disciplines

Jarkko Lampiselkä, Noora Kivikko

Περίληψη


 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως γέφυρα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων

 

 

 

Jarkko Lampiselkä, Noora Kivikko

Σε πέντε φινλανδικά πανεπιστημιακά τμήματα έγινε αναζήτηση σε σχέση με τον τρόπο που είναι οργανωμένη η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τα προγράμματα σπουδών των προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών και από τα ερωτηματολόγια που απάντησαν καθηγητές και λέκτορες. Η επαγωγική ανάλυση του περιεχομένου έδειξε ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα λαμβάνονται υπόψη μόνο επιφανειακά σε όλα τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ωστόσο, παρά τα ορισμένα επιτυχημένα μέτρα που σημειώθηκαν στο Ελσίνκι και το Τουρκού, απαιτούνται περισσότερο εμπεριστατωμένες δράσεις. Οι υποδειγματικές διατάξεις στο Περιβαλλοντικό κέντρο HENVI του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι μπορεί να ληφθούν ως πρότυπο για έναν άμεσο και συστηματικό τρόπο επαναπροσανατολισμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

 

Λέξεις Κλειδιά: επιστημονική εκπαίδευση, κατάρτιση εκπαιδευτικών, αντιλήψεις ακαδημαϊκών.

 
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166