Αρ. 58 (2016)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

On the way out of Poverty: Action through participatory methods to meet the right of living in sustainability

Katerina Plakitsi, Eleni Kolokouri, Athina-Christina Kornelaki

Περίληψη


 

Καταπολέμηση της φτώχειας: Δράση μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες για την αειφόρο ανάπτυξη

 

 

 

Κ. Πλακίτση, Ε. Κολοκούρη, Α. Κορνελάκη

Η παρούσα εργασία βασίστηκε στο πρόγραμμα EPOQUE, ένα περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο για την ποιότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη της κατάρτισης των μελλοντικών επαγγελματιών και προτείνει τέσσερα μαθήματα για ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική ομάδα @fise group του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχεδίασε ένα εργαστήριο με θέμα τη Φτώχεια και την Αειφορία ακολουθώντας τη μεθοδολογία του επεκτατικού κύκλου μάθησης. Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν την καταπολέμηση της φτώχειας μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Ως βασικό εργαλείο έκφρασης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του θεάτρου του καταπιεσμένου, η οποία μπορεί να επιφέρει αλλαγή σε δυσμενείς συνθήκες. Τα θέματα τα οποία πραγματεύτηκαν οι συμμετέχοντες ήταν η φτώχεια και μετανάστευση, η κοινωνική δικαιοσύνη και φτώχεια και η αντιμετώπιση της φτώχειας στην καθημερινή ζωή. Στιγμιότυπα από το εργαστήριο βιντεοσκοπήθηκαν και η ανάλυση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δίνει έμφαση στις αλληλεπιδράσεις των ομάδων, στη διαμόρφωση των κανόνων καθώς και στις μεταβολές στο σύστημα δραστηριότητας κάθε ομάδας. Τα πρώτα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η μέθοδος του θεάτρου του καταπιεσμένου συμβάλλει στη διαχείριση ζητημάτων σε σχέση με τη φτώχεια και την αειφορία ενώ παράλληλα ο επεκτατικός κύκλος μάθησης προσφέρει ευρύ πεδίο ανάλυσης και αναστοχασμού.
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166