Τόμ. 2015, Αρ. 54-55

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

50 επεισόδια comics για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Πάρης Παπαδόπουλος

Περίληψη


Οι φυσικές επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο προσεγγίζονται με διδακτικές τεχνικές, αντίστοιχη θεματολογία και ανάλογα σχολικά εγχειρίδια που απέχουν πολύ από τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις δεξιότητες των μαθητών. Αυτό καταγράφεται και στις επιδόσεις σε ανάλογους διεθνείς διαγωνισμούς (PISA κ.λ.π.). Φαίνεται ότι απαιτείται μια άλλη διδακτική προσέγγιση που να περιέχει σύγχρονες και ενδιαφέρουσες διδακτικές τεχνικές πάνω σε θέματα καθημερινότητας μακριά από τις ακαδημαϊκές προσεγγίσεις της θεματολογίας τους. Οι φυσικές επιστήμες, τόσο ως αυτόνομο μάθημα, όσο κι ως εμπλεκόμενο αντικείμενο στην εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης, μπορούν να διδαχτούν με εναλλακτικές τεχνικές που περιέχουν και αξιοποιούν βίντεο-comics. Μέσω αυτών δίνεται έμφαση στην εστίαση των στοιχείων της επιστήμης και του τρόπου με τον οποίο αυτή αλληλοεπιδρά με τον πολιτισμό και την κοινωνία. Tο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Noesis δημιούργησε μια επιστημονική εκπαιδευτική σειρά αυτόνομων επεισοδίων comics όπου με απλό και προσιτό τρόπο προσεγγίζουν και εξηγούν θέματα, φαινόμενα και έννοιες των φυσικών επιστημών. Τα comics αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά τόσο στη σχολική τάξη του Δημοτικού και Γυμνασίου, όσο επίσης πληροφοριακά και από τον καθημερινό πολίτη που ενδιαφέρεται να πλουτίσει τις γνώσεις του να αποσαφηνίσει και να εμπλακεί με ανάλογα ζητήματα επιστήμης και τεχνολογίας.Λέξεις κλειδιά: Comics, φυσικές, επιστήμες, αναλυτικό, πρόγραμμα, τεχνολογία

Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166