Τόμ. 2015, Αρ. 54-55

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιοδικό SERP

Περίληψη


 

AΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Το παρόν τεύχος φιλοξενεί πέντε αξιόλογα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης και έμπνευσης. Με μεγάλη μας χαρά περιμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη μέρος της δουλειάς όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται μια καινοτόμα διδακτική προσέγγιση των γεωκινδύνων με τη χρήση των ΤΠΕ σε μαθητές γυμνασίου. Φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί, διδάσκονται με τη χρήση πολυμέσων και εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του σεναρίου αυτού σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα ευρήματα της έρευνας, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση των ΤΠΕ  σε αντίστοιχα διδακτικά αντικείμενα.

Το δεύτερο άρθρο αφορά στην παρουσίαση μιας διευρυμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες πολίτες σε ζητήματα που σχετίζονται με τον επιστημονικό εγγραμματισμό. Μέσω της έρευνας, διερευνήθηκε η επίδραση της ηλικίας των ενήλικων πολιτών στην ικανότητα προσέγγισης βασικών εννοιών και νόμων της φυσικής. Η στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων δείχνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορών με βάση την ηλικιακή ομάδα των ερωτώμενων πολιτών και θέτει ζητήματα ουσιώδους προβληματισμού.

Στο επόμενο άρθρο πραγματοποιείται μια κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το ρόλο των άτυπων μορφών μάθησης στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τη  διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Μέσω της κριτικής αυτής ανασκόπησης, προσεγγίζονται έννοιες όπως η "άτυπη μάθηση", η "εκπαίδευση των εκπαιδευτικών" και οι γνώσεις, στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδακτική των φυσικών επιστημών. Το άρθρο ολοκληρώνεται με μια σειρά προτάσεων από τη πλευρά των συγγραφέων σε σχέση με την άτυπη μάθηση των εκπαιδευτικών.

Το τέταρτο άρθρο περιλαμβάνει την παρουσίαση μιας εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης των φυσικών επιστημών με την αξιοποίηση βίντεο-comics. Μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης τριών δημοτικών σχολείων διδάχθηκαν έννοιες των φυσικών επιστημών, όπως το Ηλιακό Σύστημα και η Βαρύτητα, με τη χρήση βίντεο-comic. Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι ενθαρρυντική σε σχέση με την ενσωμάτωση των comics στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, ως μια εναλλακτική διδακτική τεχνική.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που πραγματεύεται το ρόλο του πειράματος στα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών. Πρόκειται για μια κριτική ανασκόπηση των αναλυτικών προγραμμάτων των φυσικών επιστημών του δημοτικού σχολείου, από το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1894) έως και σήμερα.  Μέσω της ανασκόπησης, παρακολουθούμε πώς και πότε εμφανίστηκε ο όρος "πείραμα" στα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών, πότε συνδέθηκε με συγκεκριμένες μεθοδολογίες, καθώς και με τις διάφορες θεωρίες μάθησης.

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

 

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη

 


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166