Τόμ. 2015, Αρ. 52-53 (2015)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιοδικό SERP

Περίληψη


Εκδοτικό Σημείωμα

 


ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, καλωσορίζουμε το νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Πριν απ' όλα , όμως, οφείλουμε να καλωσορίσουμε και όλους τους νέους αναγνώστες που εγγράφονται καθημερινά στο περιοδικό. Η νέα μορφή και λειτουργία του ιστότοπου που φιλοξενεί το περιοδικό, παρουσιάζει πραγματικά μεγάλη απήχηση και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των αναγνωστών, που συνεχώς αυξάνονται. Με μεγάλη μας χαρά περιμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη μέρος της δουλειάς όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

Στο νέο διπλό τεύχος του περιοδικού  Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis φιλοξενούνται τέσσερα αξιόλογα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

 Στο πρώτο άρθρο διερευνάται η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των ενήλικων πολιτών στην προσέγγιση ζητημάτων που αναφέρονται στον επιστημονικό εγγραμματισμό και σε νόμους και έννοιες της σχολικής φυσικής. Παρουσιάζεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου σε ενήλικες διαφόρων μορφωτικών επιπέδων και ενασχολήσεων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των ορθών απαντήσεων που προκύπτουν ανάλογα με την κατηγορία μορφωτικού επιπέδου και οδηγούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Το δεύτερο άρθρο αφορά στην παρουσίαση μιας πρότασης διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τις αλλαγές κατάστασης των σωμάτων και τη θερμοκρασία σε μαθητές του δημοτικού μέσω της εποικοδομητικής προσέγγισης. Μέσω της εργασίας επιχειρείται η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της διδακτικής παρέμβασης που βασίστηκε στο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και μιας διδακτικής παρέμβασης που βασίστηκε στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου. Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Τα ευρήματα της εργασίας αφορούν τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα των διδακτικών παρεμβάσεων όσο και τη διδακτική επεξεργασία των αντιλήψεων των μαθητών και την ανάπτυξη επιστημονικών πρακτικών στους μαθητές.

Στο επόμενο άρθρο παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο μέσω τρισδιάστατων εκπαιδευτικών προσομοιώσεων. Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση που αφορά τη διδασκαλία ενοτήτων για τη δυναμική φύση του κυττάρου, για τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων επιπέδων (μοριακό, κυτταρικό, οργανισμού) που επηρεάζουν το φαινότυπο και για  το ρόλο των πρωτεϊνών στη διαδικασία αυτή. Στην ανάπτυξη του προτεινόμενου σεναρίου σημαντική θέση έχει η χρήση τρισδιάστατων προσομοιώσεων και οπτικών αναπαραστάσεων, ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο από το χώρο των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδασκαλία εννοιών της γενετικής.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αρχικά, παρουσιάζονται διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τη μελέτη ενός ποταμού, στο πνεύμα της διατήρησης και προστασίας του φυσικού και κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος, οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται υπό το πρίσμα της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας της δραστηριότητας (CHAT). Η ανάλυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναδεικνύει αφενός τις κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αφετέρου τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166