Τόμ. 2014, Αρ. 50-51 (2014)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιοδικό SERP

Περίληψη


AΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο ανανεωμένο ηλεκτρονικό περιοδικό Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς των αναγνωστών τόσο σε πανελλήνιο όσο και διεθνές επίπεδο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο ιστότοπος του περιοδικού διατίθεται πλέον και στην αγγλική γλώσσα, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουμε τον κύκλο των αναγνωστών και συγχρόνως να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας. Το περιοδικό δύναται να φιλοξενήσει άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που πραγματεύονται θεωρητικά ή ερευνητικά θέματα σε σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

Στο νέο διπλό τεύχος του περιοδικού "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έρευνα και Πράξη - SCIENCE EDUCATION RESEARCH AND PRAXIS φιλοξενούνται πέντε αξιόλογα άρθρα από το χώρο της Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Το πρώτο άρθρο διερευνά την επίδραση της αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα μας παρουσιάζει την έρευνα που διεξήχθη κατά τη διδασκαλία της ενότητας "Διάθλαση του Φωτός" στην ΣΤ' τάξη με τη χρήση του λογισμικού Algodoo. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη λεκτική επικοινωνία των μαθητών.

Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάζεται μια περίπτωση εφαρμογής της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη σε τάξη του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για μια προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών που αναδεικνύει τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η διδακτική αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνών στη σχολική τάξη. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας μέσω βιωματικών ομαδο- συνεργαστικών εκπαιδευτικών τεχνικών διαμορφώνει μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα προσέγγιση καθώς δημιουργεί ένα γνωστικό πλαίσιο ανάλυσης και ομαδικής συνεργασίας με ιδιαίτερα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Το τρίτο άρθρο αφορά στην παρουσίαση μιας πρότασης διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας του αντικειμένου της Γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αναλυτικά ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα της Γεωγραφίας με παράλληλη αξιοποίηση της Αγγλικής γλώσσας και των ΤΠΕ. Συγχρόνως, στην εργασία καταγράφονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σεναρίου σε μαθητές Γυμνασίου, ως προς την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης από τους ίδιους τους μαθητές.

Στο τέταρτο άρθρο διατυπώνεται μια διδακτική πρόταση διεπιστημονικής προσέγγισης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μελετάται η πτώση διαφόρων σωμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ακολούθως με την χρήση των ΤΠΕ, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές, μέσω της μαθηματικής μοντελοποίησης, να συνδέσουν ένα φυσικό φαινόμενο με τις μαθηματικές έννοιες που εμπλέκονται σε αυτό. Η εργασία αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα διεπιστημονική πρόταση που αναδεικνύει τη στενή σχέση των δυο αυτών αντικειμένων.

Το τρέχον τεύχος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση εργασίας η οποία προσπαθεί να αναδείξει τη χρήση της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας της δραστηριότητας (CHAT) ως μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση των δραστηριοτήτων και των μαθησιακών έργων στο χώρο του σχολείου. Στην παρούσα εργασία δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και ιδιαίτερα για τη διδασκαλία των μαγνητικών φαινομένων και τον μαγνητισμό της γης με την βασικότερη εφαρμογή τους στην κατασκευή της πυξίδας. 

Καλή σας ανάγνωση! 

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166