Τόμ. 2007, Αρ. 21-22 (2007)

Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Oι TΠE βοηθούν στην οπτικοποίηση των εννοιών Φυσικών Επιστημών. Συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερες μαθησιακές διαδικασίες;

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠερίληψηΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΠΕ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ
Καθώς οι τεχνοΛογίες πΛηροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) εξελίσσονται διαρκώς, βελτιώνονται όλο και περισσότερο οι δυνατότητες αξιοποίησης κινούμενων εικόνων και προσομοιώσεων στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ρεαλιστικών αναπαραστάσεων για παράδειγμα του ηλιακού συστήματος ή της λειτουργίας του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος.

Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166