Τόμ. 2011, Αρ. 38-39 (2011)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

ATLASWIKIGR: Ένα εκπαιδευτικό wiki για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Βασίλης Κουλούντζος, Φανή Σέρογλου

Περίληψη


Στην εργασία αυτή περιγράφεται η φιλοσοφία σχεδιασμού, η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός εκπαιδευτικού wiki για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.  Το atlaswikigr που βρίσκεται στη διεύθυνση http://atlaswikigr.wetpaint.com σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης, μάθησης και συνεργασίας μεταξύ ερευνητών στη διδακτική των φυσικών επιστημών, μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του το atlaswikigr υποστήριξε μαθήματα διδακτικής των φυσικών επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και την διάχυση δραστηριοτήτων και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν μέσα στην τάξη. Το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των ερευνητών για το διαδικτυακό αυτό μαθησιακό και επικοινωνιακό περιβάλλον καθώς και η συνεχής συμμετοχή τους στις δράσεις που αυτό υποστηρίζει μέχρι στιγμής φέρνει στο προσκήνιο τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαιδευτικών και ερευνητών στη διδακτική των φυσικών επιστημών για απρόσκοπτη συνεργασία και επικοινωνία στο διαδικτυακό περιβάλλον του web2. Το atlaswikigr από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του αποτελεί ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, χωρίς απαιτήσεις ειδικών γνώσεων από τους συμμετέχοντες, που παρέχει ίσες ευκαιρίες στην έκφραση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Λέξεις κλειδιά: atlaswikigr, εκπαιδευτικό wiki, διδασκαλία φυσικών επιστημών, ΤΠΕ, web2

Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166