Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο προβολής της Πράξης: «Ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"».

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως μια διαδικτυακή υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που θα παρέχει ανοικτή  πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα από μια απλή διαδικτυακή διαδικασία, θα μπορούν να καταθέτουν τα τεκμήριά τους στο Αποθετήριο ως εξής: Συμπληρώνοντας πρώτα τα απαραίτητα μεταδεδομένα και ενθέτοντας κατόπιν στο αποθετήριο το πλήρες κείμενο του τεκμηρίου σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο προσδιορισμό των δικαιωμάτων διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου τεκμήριου, ακολουθώντας τις πολιτικές που καθορίζονται από τις άδειες «creative commons».
Οι χρήστες με την λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου σε παραγωγική βάση θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» το οποίο θα είναι δομημένο σύμφωνα με το μοντέλο των κοινοτήτων (communities) και των συλλογών (collections) που υποστηρίζει το διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης αποθετηρίων DSpace.

Για αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά και να βοηθήσετε στην δημιουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου διαθέτοντας σε πρώτη φάση ό,τι θεωρείτε εσείς κατάλληλο από το προσωπικό επιστημονικό σας έργο π.χ. (προ)δημοσιεύσεις εργασιών, διδακτορικές διατριβές, σημειώσεις μαθημάτων, κ.λπ., ώστε να ενταχθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ». Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης τα μέλη της ομάδας έργου έχουν επικοινωνήσει ή θα επικοινωνήσουν μαζί σας ώστε να σας ενημερώσουν και να σας παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η υλοποίηση του παρούσας Πράξης αποτελεί μια δέσμευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την μακροχρόνια διατήρηση και δημόσια προβολή της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος.
Είναι σημαντικό να στηρίξουμε όλοι μας, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, την πρωτοβουλία της Ανοικτής Πρόσβασης και το Ιδρυματικό Αποθετήριο ώστε να συμβάλουμε στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης και διάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης  καθιστώντας την δημόσιο αγαθό για το κοινωνικό σύνολο.

Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας


 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του άξονα προτεραιότητας "02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.